ព័ត៌មាន
សព្វថ្ងៃនេះហៅបាន emanates ពីពិភពលោកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្ទុះនៃចំនេះដឹងមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាកំណើនដែលទាក់ទងក្នុងការយល់ដឹង; ពិភពលោកថាខ្វះជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនរបស់វា។ វាគឺជាពិភពលោកមួយដែលបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា wondrous មួយដែលទ្វីបតំណប៉ុន្តែដាច់ដោយឡែកពីមនុស្សចាកចេញពីបុរសនិងស្រ្តីជាច្រើន weary និង dispirited, មានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងនៃការព្យាយាមរបស់មនុស្ស។
ព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
ការផ្តល់នូវសេវាកម្ម
យើងផ្តល់ជូនអ្នកជាមួយពិភពបៃតង
  • ឡាន​អង្គរ
  • អចលនទ្រព្យ
  • កសិដ្ឋានសត្វ
  • ភោជនីយដ្ឋាន
  • ការសាងសង់
លេខ 27DEF, ព្រះមុន្នីវង្ស (ផ្លូវលេខ 93),
12201 រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
(855)23 998 989, (855)23 430 937
info@heng-development.com